Уведомление за издадено Разрешение №14/30.09.2019 г.

Уведомление за издадено Разрешение №14/30.09.2019 г.

Публикувано на: понеделник, 07 октомври 2019
Валидно до:

Уведомление за издадено Разрешение №14/30.09.2019 г. за отсичане и изкореняване на 8 броя дървета и резитба на 3 броя дървета по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас.
Дълготрайната декоративна растителност, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от следния вид: Бяла акация /Robinia pseudoacacia/, Обикновен смърч (Picea), Обикновен Явор (Acer pseudoplatanus) и Орех (Juglans regia).
Със съдържанието на разрешението може да се запознаете в Община Бургас, ет.5, ст.502
Настоящото разрешение подлежи на обжалване в 14--дневен срок пред Административен съд - Бургас.


свали като pdf разглеждания: 590 последна промяна: 12:30:37, 07 октомври 2019