Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 юни 2013 г. (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Костадин Марков, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 юни 2013 г. (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Костадин Марков, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

Публикувано на: четвъртък, 13 юни 2013
Валидно до: петък, 14 юни 2013, 10:56

"Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово" в кв.63, УПИ II-1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247 "за рибарско пристанище", по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки", финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР)"


свали като pdf разглеждания: 5155 последна промяна: 10:58:08, 14 юни 2013