Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Публикувано на: вторник, 24 август 2010
Валидно до: вторник, 24 август 2010, 09:18

"Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0041


свали като pdf разглеждания: 3666 последна промяна: 08:57:35, 24 август 2010