Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа

Публикувано на: вторник, 23 ноември 2010
Валидно до: сряда, 24 ноември 2010, 11:20

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на оборудване: ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 - Битово оборудване"


свали като pdf разглеждания: 2916 последна промяна: 14:48:42, 23 ноември 2010