Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 часа

Публикувано на: вторник, 28 декември 2010
Валидно до: вторник, 28 декември 2010, 12:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 до 12,30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово. 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово - 1-ви етап".


свали като pdf разглеждания: 3023 последна промяна: 10:50:00, 28 декември 2010