Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Публикувано на: четвъртък, 06 януари 2011
Валидно до: петък, 07 януари 2011, 13:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мражи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас, вкл. строителен надзор и оценка на съотвествието, финансирана по ОП "Околна среда 2007-2013 г."


свали като pdf разглеждания: 3289 последна промяна: 14:45:00, 06 януари 2011