Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.01.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.01.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Публикувано на: понеделник, 10 януари 2011
Валидно до: вторник, 11 януари 2011, 13:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 януари 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за строителство на обект: "Водостоци в кв.Горно Езерово", Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект".


свали като pdf разглеждания: 3657 последна промяна: 12:30:13, 10 януари 2011