Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Публикувано на: вторник, 15 февруари 2011
Валидно до: сряда, 16 февруари 2011, 16:18

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16 февруари 2011 г.  (сряда) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Канализация и ПСОВ гр.Българово, подобекти:
1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр.Българово
2. Канализация за битови отпадни води -гр.Българово -I етап"

свали като pdf разглеждания: 3391 последна промяна: 14:48:25, 15 февруари 2011