Видеоизлъчване от залата на Община Бургас

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 17 март 2011
Валидно до: четвъртък, 17 март 2011, 15:01

Във връзка с отварянето на оферти на малка обществена поръчка с предмет: "Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк, северно от улица Зора, ЕТАП 2 - оборудване на игрална зона за деца 0-3г. "


свали като pdf разглеждания: 3105 последна промяна: 14:01:27, 17 март 2011