Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Публикувано на: вторник, 26 април 2011
Валидно до: сряда, 27 април 2011, 09:30

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 април 2011 г.  (сряда) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв.Сарафово между ул."Ангел Димитров", ул."Комсомолска", ул."Драва", УПИ I, кв.47, идентификатор на кадастрална карта №820.566 кв.Сарафово гр.Бургас - ЕТАП I"


свали като pdf разглеждания: 3616 последна промяна: 11:55:31, 26 април 2011