Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 12 март 2013
Валидно до: сряда, 27 март 2013, 16:52

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на задължението

1.

 2 844 / 12.03.2013 г.  /АУ/

ДИНА ЦВЕТКОВА СЪБЧВА

*********

Данък върху превозните средства  и лихви

2.

 7 466 / 12.03.2013 г.  /АУ/

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХАНДЖИЕВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва  

3.

7 466 / 12.03.2013 г.  /АУ/

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ХАНДЖИЕВА

*********

 Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва  

4.

7 466 / 12.03.2013 г..  /АУ/

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНГЕЛОВ

*********

 Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва  

5.

8 695 / 12.03.2013 г.  /АУ/

МАРИЯ ПАСКАЛЕВА КОНСТАНТИНОВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва

6.

8 696 / 12.03.2013 г.  /АУ/

МАРИЯ ПАСКАЛЕВА КОНСТАНТИНОВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва

7.

10 205 / 12.03.2013 г.  /АУ/

ИРА МИНКОВА ЙОТОВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва

8.

 10 251 / 12.03.2013   /АУ/       

ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва  

9.

10 252 / 12.03.2013 г.  /АУ/

ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

10.

10 253 / 12.03.2013 г.  /АУ/       

ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

11.

10 254 / 12.03.2013 г.  /АУ/       

ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

12.

10 255 / 12.03.2013 г.  /АУ/       

ДЕСИМИР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

*********

 Данък върху превозните средства  и лихви

13.

121 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

РАДИ ТАНЕВ КОЛЕВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

14.

122 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

РАДИ ТАНЕВ КОЛЕВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

15.

149 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

ЧАВДАР РАЧКОВ НЕЙКОВ

*********

Данък върху превозните средства  и лихви

16.

8 127 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

АТАНАС ДИМОВ АЛАДЖОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

17.

8 351 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

АТАНАС ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ

*********

Данък върху превозните средства  и лихви

18.

8 352 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

АТАНАС ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

19.

8 353 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

АТАНАС ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

20.

8 354 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

АТАНАС ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

21.

7 585 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЕВ

*********

Данък върху превозните средства  и лихви

22.

8 766 / 12.03.2013 г.  /ПДП/       

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ТАНЕВА

*********

Данък върху превозните средства  и лихви

23.

8 767 / 12.03.2013 г.  /ПДП/    

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ТАНЕВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

24.

8 767 / 12.03.2013 г.  /ПДП/

ТАНЯ ИЛИЯНОВА МАРКОВА

*********

Данък недвижими имоти и  лихва,

такса битови отпадъци и  лихва 

25.

1263 / 12.03.2013 г. /АУЗД/

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

*********

Данък върху превозните средства и лихва

Настоящият списък е в сила за периода от 12.03.2013 г. до 27.03.2013 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 2254 последна промяна: 10:45:22, 19 март 2018