Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 19 април 2013
Валидно до: вторник, 07 май 2013, 08:52

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Ревизионен доклад, Ревизионен акт, Aкт за установяване на задължения и Покана за доброволно изпълнение.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид на задължението

Вид на задължението

1.

2/19.04.2013

"Тереза стил" ООД

Такса за ползване на тротоари

РД №2/2003,2013 г. и Постановление за налагане на обезп. Мерки №Z-143/22.02.2013

2.

39/19.04.2013

Кристина Манолова Апостолова

Такса за ползване на тротоари

РА №39/04.03.2013

3.

26/19.04.2013

М-Д-Инвест" ООД

Такса за ползване на тротоари

Покана за доброволно изпълнение №26/31.01.2013

4.

1287/19.04.2013

Митко Илиев Борисов

ДНИ и ТБО

Aкт за установяване на задължения №АУ001287/22.02.2013

5

1642/19.04.2013

Тодор Янев Друмев

ДПС

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 001642/05.03.2013

6

1332/19.04.2013

Павел Рашков Ганев

ДНИ и ТБО, ДПС

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 001332, 1333, 1334/18.02.2013

7

1329/19.04.2013

Марин Христов Мандов

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 001329/18.02.2013

8

403/19.04.2013

Тодорка Костадинова Петкова

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000403/16.01.2013

9

578/19.04.2013

Йордан Кръстев Христов

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000578, 579/24.01.2013

10

428/19.04.2013

Илия Динков Андонов

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000428/17.01.2013

11

580/19.04.2013

Тонка Иванова Славова

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000580/24.01.2013

12

1328/19.04.2013

Тодор Иванов Тодоров

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 001328/18.02.2013

13

592/19.04.2013

Пенка Динкова Тодорова

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000592/25.01.2013

14

483/19.04.2013

Христо Василев Димитров

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000483/18.01.2013

15

593/19.04.2013

Гинка Полименова Танева

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000593, 594/25.01.2013

16

433/19.04.2013

Иванка Йорданова Димитрова

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000433/17.01.2013

17

437/19.04.2013

Иван Радев Радев

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000437/17.01.2013

18

438/19.04.2013

Тодор Василев Тодоров

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000438/17.01.2013

19

439/19.04.2013

Димчо Христов Петров

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000439/17.01.2013

20 1262/19.04.2013 Младен Иванов Янганджиев ДПС и Пътен данък АУЗД №001262/21.02.2013 г.

21

440/19.04.2013

Иванка Атанасова Петрова

ДНИ и ТБО

Покана за доброволно изпълнение №ПДП 000440/17.01.2013

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.04.2013 г. до 07.05.2013 г.


свали като pdf разглеждания: 2173 последна промяна: 12:26:36, 13 март 2018