Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 16 октомври 2013
Валидно до: сряда, 30 октомври 2013, 12:04

 

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

4632/16.10.2013г.

ДОБРИНКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП004632/15.8.2013г.,

ПДП004633/15.8.2013г.

2

1829/16.10.2013г.

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

*********

ДНИ,

ТБО,

ДПС

ОТГОВОР №

1829/16.8.2013г.

3

4682/16.10.2013г.

ГАЛИН ЗГУРОВ ПЕТКОВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП004682/19.8.2013г. 

4

4683/16.10.2013г.

ДОНКА МИТКОВА ИВАНОВА

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП004683/19.8.2013г. 

5

1839/16.10.2013г.

ГАЛИНА КИРОВА ЕМИЛОВА

*********

ТБО

ОТГОВОР №

1839/19.8.2013г.

6

4428/16.10.2013г.

СОНЯ БОРИСОВА КАМБУРОВА

*********

ДПС

АУЗД №

АУ004428/21.8.2013г.,

ПРОТОКОЛ № 1974/21.8.2013г.

7

4774/16.10.2013г.

РАДКА ПЕТРОВА ГЕНОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП004774/26.8.2013г.,

ПДП004775/26.8.2013г.

8

70-00-5663/ 16.10.2013

ГЕТ-33 ЕООД

*********

ДПС

АУЗД №

70-00-5663/12.9.2013,

70-00-5663.1/12.9.2013

Настоящият списък е в сила за периода от 16.10.2013г. до 30.10.2013 г.

 


свали като pdf разглеждания: 2447 последна промяна: 15:36:29, 12 декември 2017