Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Публикувано на: четвъртък, 18 септември 2008
Валидно до: събота, 18 октомври 2008, 17:22

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС.

Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева на 18.09.2008 г. е издала заповеди за принудителното им преместване на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването им на Интернет страницата на Община Бургас.


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 6417 последна промяна: 17:22:07, 18 септември 2008