Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 21 май 2015
Валидно до: четвъртък, 04 юни 2015, 14:40

         Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

         В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

188/21.05.2015г.

ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ  МИРЧЕВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗД №

АУ000188/05.02.2014г.

2

271/21.05.2015г.

НИКОЛА ВАСИЛЕВ  ДИМИТРОВ

*********

ДПС

АУЗД №

АУ000271/12.02.2014г.

3

409/21.05.2015г.

НИКОЛАЙ  АНГЕЛОВ  АНГЕЛОВ

*********

ДПС

АУЗД №

АУ000409/21.02.2014г.

4

6648/21.05.2015г.

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ  СТОЯНОВ

*********

ДПС

 

АУЗД №

АУ006648/10.09.2014г.

5

6987/21.05.2015г.

СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ  ПРОДАНОВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗД №

АУ006987/18.09.2014г.

6

8243/21.05.2015г.

ИЛИЯ  ЙОРДАНОВ  ГЕОРГИЕВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗД №

АУ008243/05.11.2014г.,

АУ008244/05.11.2014г.

7

8440/21.05.2015г.

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ  ДИМИТРОВ

*********

ДПС

 

АУЗД №

АУ008440/17.11.2014г.,

АУ008441/17.11.2014г.

8

8480/21.05.2015г.

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА  ИВАНОВА

*********

ДПС

АУЗД №

АУ008480/19.11.2014г.

 Настоящият списък е в сила за периода от 21.05.2015г. до 04.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 2062 последна промяна: 14:41:16, 21 май 2015