На вниманието на лица с трайни увреждания, които ползват карти за паркиране

На вниманието на лица с трайни увреждания, които ползват карти за паркиране

Публикувано на: четвъртък, 21 май 2015
Валидно до: неделя, 21 юни 2015, 14:55

 

Във връзка с направените изменения в Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, приети от ОбС Бургас с Решение № 8, Протокол № 51 от 28.04.2015 г. се правят следните изменения в дейностите по приложението й:

  • От 25.05.2015 г., гражданите желаещи да се възползват от предоставяните от Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас права, следва да подават своите заявления в ОП "Транспорт", ул. "Александровска" 106;
  • Получаването на издадените карти за паркиране до 29.05.2015 г. ще се получават във фронт-офиса на сградата на Община Бургас, след което получаването ще се осъществява в офиса на ОП "Транспорт", гр. Бургас, ул. "Алаександровска" 106;
  • Издадените карти до 29.05.2015 г. остават валидни до изтичане на упоменатия върху тях срок.

 

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"


свали като pdf разглеждания: 3453 последна промяна: 08:55:30, 22 май 2015