Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 26 май 2015
Валидно до: вторник, 09 юни 2015, 14:25

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ 2675/26.05.2015 г.

 

КОМФОРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2669, 2670, 2671, 2674, 2675/09.06.2014 г.

 

2

№ 2661/26.05.2015 г.

 

ТЕРАСТРОЙ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2661/09.06.2014 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №2660/09.06.2014 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №2659/09.06.2014 г.

 

3

№ 2977/26.05.2015 г.

 

С.Ж.КОРЕКТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2969, 2970, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977/11.06.2014 г.

 

4

№ 3546/26.05.2015 г.

 

ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГИНКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №3544/20.06.2014 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №3546/20.06.2014 г.

 

5

№ 8922/26.05.2015 г.

 

ПАВЛИНА ВЕРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

*******

Окончателен патентен данък

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №8922/03.12.2014 г.

 

6

№ 9000/26.05.2015 г.

 

ЮЛИЯ ООД

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №9000/10.12.2014 г.

 

7

№ 113/26.05.2015 г.

 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЕСТ-ЛТД- Д-Р МИХАИЛ ХРИСТОВ

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №112/13.01.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №113/13.01.2015 г.,

 

8

№ 535/26.05.2015 г.

 

БРУКАРШ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №535/28.01.2015 г.

 

9

№ 6949/26.05.2015 г.

 

ММ - 93 ООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №6949/25.08.2010 г.,

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.` от ДОПК №6949/25.08.2010 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №541/29.01.2015 г,

Акт за установяване на задължение по декларация №542/29.01.2015 г.

 

10

№ 91/26.05.2015 г.

 

МИЛЕНА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №91/13.01.2015 г.

 

11

№ 1515/26.05.2015 г.

 

ТЕОДОРА НЕНКОВА БАХЛОВА - РАДОЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1513/05.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1514/05.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1515/05.03.2015 г.

 

12

№ 1467/26.05.2015 г.

 

МИРОСЛАВ ПАВЛИНОВ МАРИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1467/27.02.2015 г.

 

13

№ 2015/26.05.2015 г.

 

ЖИВКО ТАНЕВ ГЕШЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №2014/23.04.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №2015/23.04.2015 г.

 

14

№ 2013/26.05.2015 г.

 

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2013/23.04.2015 г.

 

15

№ 1536/26.05.2015 г.

 

БОЖИДАРА КИРИЛОВА КАДИФТЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1535/05.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1536/05.03.2015 г.

 

16

№ 1650/26.05.2015 г.

 

СТАНКА ДОБРЕВА ВАКЪФОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1650/16.03.2015 г.

 

17

№ 1700/26.05.2015 г.

 

ЧАВДАР ЛУКОВ БОЙЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1700/19.03.2015 г.

 

18

№ 1625/26.05.2015 г.

 

ЙОВКА КОСЕВА ДУНАВСКА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №1625/13.03.2015 г.

 

19

№ 1627/26.05.2015 г.

 

ДИМИТЪР КОЧОВ МАРКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №1626/13.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1627/13.03.2015 г.,

 

20

№ 1054/26.05.2015 г.

 

СТЕФАНКА МИНЧЕВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по деклараци №1054/11.02.2015 г.

 

21

№1470/26.05.2015 г.

СЪБИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имот

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължения по декларации №1470, 1471, 1472, 1473/27.02.2015 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 26.05.2015 г. до 09.06.2015 г.  


свали като pdf разглеждания: 2624 последна промяна: 10:22:58, 10 май 2017