Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 28 май 2015
Валидно до: четвъртък, 11 юни 2015, 16:58

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации/ Покана.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1

№3734/28.05.15. №3735/28.05.15. №3736/28.05.15. 

ЙОРДАН КИРОВ СТОЯНОВ

ДПС

АУЗД№3734/07.07.2014г. АУЗД№3735/07.07.2014г. АУЗД№3736/07.07.2014г.

2

№2040/28.05.15.

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

ДПС

АУЗД№2040/28.04.2015г.

3

№422/28.05.15

ЕНАРКСИ

 ДПС

АУЗД№422/13.02.2015г.

4

№443/28.05.15  

РЕК.ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА

ДПС

АУЗД№443/04.05.2015г.

5.

№4729/28.05.15. №4730/28.05.15. №4731/28.05.15. №4732/28.05.15.

ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ КОСТАДИНОВ`

 ДНИ ТБО

АУЗД№4729/04.05.2015г. АУЗД№4730/04.05.2015г.АУЗД№4731/04.05.2015г.

6.

№9858/28.05.15.

ДЕЯН СТОЯНОВ БОБЕВ

 ДНИ ТБО

АУЗД№9858/05.05.2015г. 

 7.

№6183/28.05.15

ЖВКО ТОДОРОВ ЛОЛОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№6183/07.05.2015г.

8

№5633/28.05.15 №5634/28.05.15

ГАНИ ВЕЛИМИРОВ ВЕЛЯРОВ

ДПС

АУЗД№5633/07.05.2015г. АУЗД№5634/07.05.2015г.

9

№6027/28.05.15

КОЛЬО ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№6027/12.05.2015г.

10

№4682/28.02.15

ФЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ГРЕБЧЕНКО

ДНИ ТБО

АУЗД№4682/14.05.2015г.

11

№1105/28.05.15. №1106/28.05.15. №1107/28.05.15. №1108/28.05.15.

ИВАН ЙОРДАНОВ БАНОВ

ДПС

АУЗД№1105/14.05.2015г. АУЗД№1106/14.05.2015г. АУЗД№1107/14.05.2015г. АУЗД№1108/14.05.2015г.

12

№4439/28.05.15.

АННА АНТОНОВА ЗЛАТАНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№4439/14.05.2015г.

13

№8414/28.05.15

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№8414/15.05.2014г.

14

№2220/28.05.15 №2221/28.05.15

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ДПС

ПДП№2220/05.05.2015г. ПДП№2221/05.05.2015г.

15

№2224/28.05.15

АРКАНЗАС ГРУП

ДПС

ПДП№2224/05.05.2015г.

16

№2268/28.05.15

МАРГАРИТА РАФАИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДНИ ТБО

ПДП№2268/15.05.2015г.

17

№2251/28.05.15

ЕЛИЦА ПЕНЧЕВА ДЯКОВА

ДНИ ТБО 

 ПД№2251/05.05.2015г.

18

№2258/28.05.15

БОЯН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ

ДНИ ТБО

ПДП№2258/12.05.2015г.

19

№2257/28.05.15

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ДЮЛГЕРОВА

ДНИ ТБО

ПДП№2257/12.05.2015г.

20

№2246/28.02.15 

ИВАН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ДПС

ПДП№2246/12.05.2015г.

21

№2207/28.05.15  №2208/28.05.15 №2210/28.05.15

БУЛСКАН  -РГ

 ДПС

ПДП№2207/12.05.2015г. ПДП№2208/12.05.2015г. ПДП№2210/12.05.2015г.

22

№2253/28.05.15     

МАРИЙКА ЙОСИФОНА ГЕОРГИЕВА

ДНИ ТБО

ПДП№2253/12.05.2015г.

23

№2190/28.05.15.

ИРИНА МАНОЛОВА СТАНЧЕВА

ДНИ ТБО

ПДП№2190/12.05.2015г.

24

№2194/28.05.15.

НАДЕЖДА СТОЕВА СТОЕВА

ДНИ ТБО

ПДП№2194/12.05.2015г.

        Настоящият списък е в сила за периода от 28.05.2015 до 11.06.2015г.


свали като pdf разглеждания: 2287 последна промяна: 16:59:54, 28 май 2015