Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 01 юни 2015
Валидно до: понеделник, 15 юни 2015, 10:57

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

2543/01.06.2015г.

СТЕПАН ГАРБИС  ХАДЖИАГОПЯН

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП002543/20.05.2015г.

2

2545/01.06.2015г.

ВАСИЛ ТОДОРОВ ПАЧЕВ

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП002545/20.05.2015г.

3

2045/01.06.2015г.

ТОДОРКА ТОДОРОВА  АНАСТАСОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП002045/21.04.2015г.

4

2579/01.06.2015г.

ТОДОР НЕДЯЛКОВ ТЕНЕВ

 

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП002579/25.05.2015г.

5

2046/01.06.2015г.

РАДОСТИН  НИКОЛОВ  ДИМИТРОВ

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП002046/21.04.2015г.

6

2583/01.06.2015г.

ЗЛАТКО ТОДОРОВ  ДИМИТРОВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП002583/25.05.2015г.

7

2048/01.06.2015г.

ЕЛЕНКА КОЛЕВА  ЯНЕВА

*********

ДНИ,

ТБО,

ДПС

ПОКАНА №

ПДП002048/21.04.2015г.,

ПДП002049/21.04.2015г.

8

1739/01.06.2015г.

МИГЛЕНА КИРОВА  МАНОЛОВА

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП001739/03.04.2015г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 01.06.2015г. до 15.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 1893 последна промяна: 11:05:16, 01 юни 2015