Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 01 юни 2015
Валидно до: понеделник, 15 юни 2015, 11:05

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид на задължението

Вид на документа

1.

2979/01.06.2015

ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ002979,2978,2976/11.06.2014

2

3226/01.06.2015

СТЕФАН ИВАНОВ МАРКОВ

 ДПС

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ003226,3227/17.06.2014

3

4232/01.06.2015

СТАНИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЕР

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ004232/14.07.2014

4

4233/01.06.2015

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ

ДПС

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ004233/14.07.2014

5

7484/01.06.2015

РУСКА КОСТАДИНОВА ВЪЧЛЕВА

 ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ007484/01.10.2014

6

7831/01.06.2015

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ007831/09.10.2014

7

7832/01.06.2015

ГИНКА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ007832/09.10.2014

8

7926/01.06.2015

РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ГАНЧЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ007926/13.11.2013

9

343/01.06.2015

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ

 ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ000343/16.01.2015

10

1949/01.06.2015

ПАВЕЛ РАДОСЛАВОВ ХРИСТОВ

ДПС

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ001949/15.04.2015 И №АУ003443/15.04.2015

11

1198/01.06.2015

ГЕОРГИ ИВАНОВ КУЕМДЖИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължение по декларация №АУ001198/13.02.2015

 

Настоящият списък е в сила за периода от 01.06.2015  г. до 15.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 2036 последна промяна: 11:06:21, 01 юни 2015