Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 02 юни 2015
Валидно до: вторник, 16 юни 2015, 14:01

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

1626/02.06.2015 г.

СТОЯН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №1626/14.05.2014 г.

2

2182/02.06.2015 г.

МИХАИЛ ПЕТРОВ КАРАМИХАЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2182; 2183; 2184; 2185/04.06.2014 г.

3

2797/02.06.2015 г.

РАДОСТИНА МИЛЕВА ЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; Патентен данък

Акт за установяване на задължение по декларация №2797/10.06.2014 г.; Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №4091/10.06.2014 г.

4

4024/02.06.2015 г.

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №4024/09.07.2014 г.

5

4025/02.06.2015 г.

ДИМО НИКОЛОВ УРДОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №4025; 4026/09.07.2014 г.

6

107/02.06.2015 г.

"ЕКО БИЛДИНГС" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №107; 108; 109; 110; 111/13.01.2015 г.

7

916/02.06.2015 г.

ПЕПИ ЙОРДАНОВ МИТРЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №916/10.02.2015 г.

8

70-00-1911/02.06.2015 г.

"БРИСТЪЛ БРАДЪРС" ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №70-00-1911/17.03.2015 г.

9

2082/02.06.2015 г.

ТОДОР ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2082; 2084/23.04.2015 г.

10

2229/02.06.2015 г.

СТОЯН БЛАГОЕВ СЪРМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2229/29.04.2015 г.

11

2233/02.06.2015 г.

ИРЕНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2233/29.04.2015 г.

12

2237/02.06.2015 г.

ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2237; 2238; 2239/29.04.2015 г.

13

2269/02.06.2015 г.

"МИНОЙЛ" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2269/30.04.2015 г.

14

2328/02.06.2015 г.

"ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2328/05.05.2015 г.

15

2341/02.06.2015 г.

ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2341/07.05.2015 г.

16

2342/02.06.2015 г.

ДОБРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2342/07.05.2015 г.

17

2505/02.06.2015 г.

ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

 

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2505/19.05.2015 г.

18

2512/02.06.2015 г.

КАТЯ РАЧЕВА КОСТАДИНОВА

 

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2512/19.05.2015 г.

19

2524/02.06.2015 г.

ЕТ "ФИПС - 1 - СТАНКА ПЕТКОВА"

 

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2524/19.05.2015 г.

20

2525/02.06.2015 г.

МИХАИЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ

 

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2525/19.05.2015 г.

21

2526/02.06.2015 г.

"ИДА-ГРУП" ЕООД

 

Данък върху превозните средства

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №2526; 2527/19.05.2015 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.06.2015 г. до - 16.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 2619 последна промяна: 14:02:31, 02 юни 2015