Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 02 юни 2015
Валидно до: вторник, 16 юни 2015, 15:40

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

3879/02.06.2015г.    

САНИ  ТРЕЙД

ПДП2315/04.05.2015  г.

 

 

2158/02.06.2015г.    

 

ЙОВЧО ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ

 

ПДП2314,2313,2312,2311/04.05.2015 г.

 

2141/02.06.2015г.    

ВЪЛЧО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ПДП2320,2321,,2322,2323,2324,2325/04.05.2015 г.

 

1828/02.06.2015г.    

НИКОЛА ЯНКОВ ИВАНОВ

ПДП2316/04.05.2015г.

 

10124/02.06.2015г.    

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ПДП2319/04.05.2015 г.

 

991/02.06.2015г.    

ССУ  БЪЛГАРИЯ   ООД

ПДП2160/27.04.2015 г.

 

2119/02.06.2015г.    

НИКОЛА ПЕТРОВ АРАБАДЖИЕВ

АУЗД2119/05.05.2015 г.

 

1811/02.06.2015г.    

ИВАНКА КЪНЕВА КОЙЧЕВА

ПДП2496,2495,2494/18.05.2015 г.

 

1312/02.06.2015г.    

 

ЯХТ ТРАНСПОРТ

 

ПДП2167,2166,2165/27.04.2015 Г.

 

1507/02.06.2015г.    

ТОДОР СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПДП2416/14.05.2015 г.

 

1304/02.06.2015г.    

 

ВРЪНГОВИ  - 2

ПДП2174,2173/27.04.2015 г.

 

975/02.06.2015г.    

ДОНИКА - КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ

ПДП2163,2162/27.04.2015 Г.

 

1506/02.06.2015г.    

ТОДОРКА БАГДАСАР ВЪЛКОВА

 

ПДП2415/14.05.2015  г.

 

1070/02.06.2015г.    

АНАСТАСИЯ

ПДП2154,2156,2157,2153,2152,2151, 2149,2147,2144/27,.04.2015 г.

 

2024/02.06.2015г.    

АТАНАС ИВАНОВ АЛАДЖОВ

 

АУЗД2024,2023/23.04.2015 г.

 

 

1806/02.06.2015г.    

КОЛЮ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ

ПДП2413/14.05.2015 г.

 

2408/02.06.2015г.    

ЗЛАТИН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ПДП2177,2176,2175/27.04.2015 г.

 

1720/02.06.2015г.    

СНЕЖАНА МАРИНОВА КАДУХ

ПДП2021/20.04.2015 г.

 

 

1504/02.06.2015г.    

ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ

 

ПДП2027/20.04.2015 г.

 

1704/06.06.2014г.    

НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ПДП2023/20.04.2015 г.

 

2904/02.06.2015г.    

 

СТАСИ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ПДП2318/04.05.2015 Г.

 

1777/02.06.2015г.    

АННА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА

ПДП2326/04.05.2015 г.

 

 

2028/02.06.2015г.    

ХАКЪ НУРИ ХАКЪ

АУЗД2028/23.04.2015 г.

 

2501/02.06.2015г.    

ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА СРОЛ

АУЗД2501/06.06.2014 Г.

 

3791/02.06.2015г.    

МОТО ХОЛИДЕЙ

 

АУЗД3791/25.06.2014  г.

 

 

3868/02.06.2015г.    

ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ  КОНДРАШОВ

АУЗД3868/26.06.2014 г.

 

 

3566/02.06.2015г.    

ПЕТЯ АТАНАСОВА ЗАЙКОВА

АУЗД3566,3564/20.06.2014  г.

 

 

3802/02.06.2015г.    

МАК  ХОУМ

АУЗД3802/25.06.2014 г.

 

3809/02.06.2015г.    

ИВАН ТРАНС ИНВЕСТ

АУЗД3809,3808,3807,3806/25.06.2014  г.

 

 

1661/02.06.2015г.    

 

АГОП АРТИН КАМБУРЯН

АУЗД1661/14.05.2014 г.

 

 

1543/02.06.2015г.    

ЯНЧО КОСЕВ МИТЕВ

АУЗД1543,1542/12.05.2014  г.

 

 

1900/02.06.2015г.    

 

ИВАН КИРЯКОВ КОСТАДИНОВ

АУЗД1900/26.05.2014 г.

 

 

1536/02.06.2015г.    

 

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ  БЛАГОЕВ

АУЗД1536,1537,1538,1539/12.05.2014  г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  02.06.2015 г. до 16.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 2352 последна промяна: 15:42:22, 04 юни 2015