Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 04 юни 2015
Валидно до: четвъртък, 18 юни 2015, 10:09

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени. 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ 1405/04.06.2015 г.

 

АНДРЕЙ КРЪСТЕВ ЯНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1405/30.04.2014 г.

 

2

№ 2001/04.06.2015 г.

 

КОСТАДИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2001/28.05.2014 г

 

 

3

№ 2106/04.06.2015 г.

 

ДАНЧО ХРИСТОВ МИНЕВ

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2106/02.06.2014 г.

 

4

№ 2301/04.06.2015 г.

 

КРАСИМИР БЛАГОЕВ ПЕТКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №2299/05.06.2014 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №2301/05.06.2014 г.

 

5

№ 5603/04.06.2015 г

ГЕОРГИ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №5603/19.08.2014 г.

 

6

№ 5680/04.06.2015 г.

 

АЛБЕНА ХРИСТОВА КАЦАРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №5680/20.08.2014 г.

 

7

№ 1638/04.06.2015 г.

 

АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ПАНГОВСКИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №1637/13.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1638/13.03.2015 г.,

 

8

№ 2273/04.06.2015 г.

 

ИВАН КОЛЕВ ВИЧКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №2273/05.06.2014 г.

 

9

№ 2090/04.06.2015 г.

 

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №2090/30.05.2014 г.,

 

10

№ 540/04.06.2015 г.

 

ЛЕНКО АСПАРУХОВ ЗАХАРИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №540/04.06.2014 г.

 

11

№ 3989/04.06.2015 г.

 

МАРГАРИТА КИРОВА МИХАЙЛОВА

*******

Окончателен патентен данък

 

Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №3989/05.06.2014 г.

 

12

№ 2083/04.06.2015 г.

 

СТОЯН ТОДОРОВ ЗЛАТАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №2083/30.05.2014 г.

 

13

№ 486/04.06.2015 г.

 

РУСКА ТОМОВА ЛАФАЗАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №486/07.03.2014 г.

 

14

№ 1567/04.06.2015 г.

 

ЗАФИРКА МИХАЙЛОВА КОСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1565/06.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1566/06.03.2015 г.,

Акт за установяване на задължение по декларация №1567/06.03.2015 г.

 

15

№ 3470/04.06.2015 г.

 

КРЪСТИНА ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №3470/19.06.2014 г.

 

16

№ 3347/04.06.2015 г.

 

ДИЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №3347/18.06.2014 г.

 

17

№ 2270/04.06.2015 г.

 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧИГЛАЙСКИ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №2270/05.06.2014 г.

 

18

№ 1286/04.06.2015 г.

 

СВЕТОСЛАВ КИРЧЕВ ДАМЯНОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1286/16.02.2015 г.

 

 

19

№ 1285/04.06.2015 г

ДЕСИСЛАВ КИРЧЕВ ДАМЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация №1285/16.02.2015 г.

 

20

№ 5376/04.06.2015 г.

 

АТАНАС ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по деклараци №5376/12.08.2014 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.06.2015 г. до 18.06.2015 г.


свали като pdf разглеждания: 2475 последна промяна: 10:10:39, 05 юни 2015