Съобщение до Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51 - гр.Бургас

Съобщение до Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51 - гр.Бургас

Публикувано на: петък, 21 ноември 2008
Валидно до: петък, 05 декември 2008, 16:00

ДО

Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51  - гр.Бургас


Уведомяваме Ви ,че със заповед № 2268 и № 2269/28.08.08г. на Зам.Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-5666,5667 и ХVІІІ-5665 в кв. 23 по плана на к/с"Възраждане"гр. Бургас с административни адреси ул. М. Луиза -47,ул. М. Луиза -49 и ул. Княз Борис -89.
Заповедта е изложена в стая № 3 на ТД"Приморие " всеки ден от 8.30 до 12.00ч.
На основание чл.215 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд -Бургас , чрез ТД"Приморие" . Жалбата следва да се направи в два екземпляра.
Тел за връзка 843512


свали като pdf разглеждания: 5700 последна промяна: 16:05:14, 21 ноември 2008