Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Публикувано на: понеделник, 24 ноември 2008
Валидно до: понеделник, 24 ноември 2008, 17:50

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на

сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 4 броя ИУМПС.

Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас Заместник-кметът на Община Бургас Ивелина Василева на 24.11.2008 г. е издала заповеди за принудителното им преместване на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването им на Интернет страницата на Община Бургас.

 свали като pdf разглеждания: 5990 последна промяна: 17:50:44, 24 ноември 2008