Заповед за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Заповед за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Публикувано на: сряда, 26 ноември 2008
Валидно до: сряда, 26 ноември 2008, 13:42

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "П. Евтимий" срещу N 4 показват, че същото е собственост на Йордан Дичев Неделчев, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Хан Крум" бл.36.

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 2756/14.10.2008 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

 


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 5310 последна промяна: 13:42:24, 26 ноември 2008