Съобщение до бившите собственици на имоти в района на Товарна гара в ПЗ "Север"

Съобщение до бившите собственици на имоти в района на Товарна гара в ПЗ "Север"

Публикувано на: петък, 28 ноември 2008
Валидно до: петък, 28 ноември 2008, 17:45

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Община Бургас уведомява собствениците на засегнати имоти от отчуждителна процедура открита със заповеди на Кмета на Община Бургас №№2958/03.11.2008 год., 2959/03.11.2008 год., 2952/03.11.2008 год., 3028/07.11.2008 год., 2963/03.11.2008 год., 2953/03.11.2008 год., влезли в сила за обект "Надлез над товарна ж.п гара в ПЗ "Север", гр.Бургас, че изплащането на дължимото обезщетение започва от 27.11.2008 год. по посочените от същите банкови сметки.

За допълнителна информация: тел.056/84-20-53 -  Румяна Петрова.

                                       


свали като pdf разглеждания: 5404 последна промяна: 17:45:01, 28 ноември 2008