Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: четвъртък, 08 октомври 2015
Валидно до: четвъртък, 08 октомври 2015, 11:45

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за кв.23 и кв.24 по плана на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас".


свали като pdf разглеждания: 1748 последна промяна: 11:46:10, 08 октомври 2015