Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: понеделник, 26 октомври 2015
Валидно до: понеделник, 26 октомври 2015, 14:39

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПУР на улица от о.т.220-о.т.221-о.т.224 по плана на с. Маринка, Община Бургас".


свали като pdf разглеждания: 1612 последна промяна: 14:39:59, 26 октомври 2015