Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2015
Валидно до: вторник, 10 ноември 2015, 16:06

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"ПУП-ПП за техническа инфраструктура за имоти в масив 19, местност "Кантона", землище кв. Ветрен, гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Ветрен, устройствена зона 1/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас".


свали като pdf разглеждания: 1575 последна промяна: 16:07:06, 10 ноември 2015