Информация относно Проект „Нови възможности за грижа"

Информация относно Проект „Нови възможности за грижа"

Публикувано на: петък, 18 декември 2015
Валидно до: петък, 18 март 2016, 10:56

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че към настоящия момент по осъществяваван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020», Община Бургас предоставя услугата на 98 потребители, като назначените лични асистенти са също 98 лица.


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 4316 последна промяна: 10:59:26, 18 декември 2015