Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 07 януари 2016
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2016, 10:56

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

6860/07.01.2016г.

МАРИЙКА ПЕТРОВА ДИМОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006860/07.12.2015г.

2

6861/07.01.2016г.

ИВО ЕВГЕНИЕВ ДИДОВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006861/07.12.2015г.

3

6977/07.01.2016г.

РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МАСЛИНКОВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006977/14.12.2015г.,

ПДП006978/14.12.2015г.

4

6864/07.01.2016г.

НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006864/07.12.2015г.

5

6865/07.01.2016г.

КЕТА ДИМИТРОВ ДРАГИЕВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006865/07.12.2015г.

6

6980/07.01.2016г.

АНИ НИКОЛАЕВА ВИСОКОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006980/14.12.2015г.,

ПДП006981/14.12.2015г.

7

6866/07.01.2016г.

ПАВЕЛ ЖИВКОВ МИТЕВ

*********

ДПС

ПОКАНА №

ПДП006866/07.12.2015г.

8

6824/07.01.2016г.

ЯНКО ПЕТРОВ ВАЧЕВ

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006824/01.12.2015г.

9

6896/07.01.2016г.

ВЕСЕЛА ЛАЛЕВА ПЕТРОВА

*********

ДНИ,

ТБО

ПОКАНА №

ПДП006896/09.12.2015г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.01.2016г. до 21.01.2016 г.


свали като pdf разглеждания: 2788 последна промяна: 10:57:31, 07 януари 2016