Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас"

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас"

Публикувано на: понеделник, 18 юли 2016
Валидно до: понеделник, 01 август 2016, 16:35

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

*Документите за кандидатстване и кратки резюмета на проектите се подават в деловодството на Община Бургас, в 5 екземпляра до 01.08. 2016г. (включително).свали като pdf разглеждания: 2566 последна промяна: 16:39:07, 18 юли 2016