До 8 август се приемат предложения за експерти и външни консултанти,съгласно правилника за условията , реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

До 8 август се приемат предложения за експерти и външни консултанти,съгласно правилника за условията , реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

Публикувано на: сряда, 03 август 2016
Валидно до: сряда, 03 август 2016, 11:09

До 8 август 2016 г. (включително) представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни консултанти на Експертната комисия, съгласно правилник за условията , реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас. 

Предложенията се внасят с официално писмо до Дирекция "Култура и връзки с обществеността".


свали като pdf разглеждания: 3178 последна промяна: 11:29:56, 03 август 2016