Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 23 януари 2012
Валидно до: понеделник, 06 февруари 2012, 15:41

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№1706/23.01.2012 г.

ЕТ ДАРИАЛ - ЯНКА ЧАНЕВА

*******

       Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

АУЗД №1706/31.10.2011 г.

 Настоящият списък е в сила за периода от 23.01.2012 г. до - 06.02.2012 г.

 


свали като pdf разглеждания: 1199 последна промяна: 15:42:36, 24 октомври 2016