ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

Публикувано на: петък, 28 октомври 2016
Валидно до: петък, 28 октомври 2016, 16:39

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА 

О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва

 


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 5047 последна промяна: 16:40:25, 28 октомври 2016