Одобрен е ПУП-ПРЗ за имот ил.№28 и 29 в масив 20 местност „Над джамбазларе" в землището на кв.Меден Рудник

Одобрен е ПУП-ПРЗ за имот ил.№28 и 29 в масив 20 местност „Над джамбазларе" в землището на кв.Меден Рудник

Публикувано на: понеделник, 02 февруари 2009
Валидно до: понеделник, 16 февруари 2009, 17:00

Община Бургас на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед 205/28.01.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№28 и 29 в масив 20 местност "Над джамбазларе" в землището на кв.Меден Рудник, който се състои в урегулиране на имотите и обособяване на УПИ за имотите с отреждане "за асфалтова база" - устройствена зона Пч - чисто производствена. Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в стая №6, ТД"Възраждане", Община Бургас. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Бургаски административен съд чрез Община Бургас.


свали като pdf разглеждания: 6144 последна промяна: 16:22:26, 02 февруари 2009