Съобщение до Иван Иванов и Борислав Томов за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

Съобщение до Иван Иванов и Борислав Томов за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

Публикувано на: вторник, 03 януари 2017
Валидно до: вторник, 17 януари 2017, 09:37

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  ЦАУ "ИЗГРЕВ"

 

 

Изх.№70-00-3929(15 )/03.01.2017г.  
До Иван Ангелов Иванов и Борислав Стефанов Томов

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3599/14.12.2016г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен  ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-610  в кв.50 по плана на кв.Сарафово с идентификатор 07079.820.794  по одобрена КК на гр.Бургас .

Заповедта е изложена в ст.№5 на Дирекция ЦАУ " Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването на настоящото съобщение до Административен Съд - Бургас чрез Дирекция ЦАУ"Изгрев".

Жалбата следва да се направи в два екземпляра. 

Тел. за справка 056 863239

 

Гл.спец.МД:  /Хр.Петрова/


свали като pdf разглеждания: 759 последна промяна: 09:39:52, 03 януари 2017