Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 03 януари 2017
Валидно до: вторник, 17 януари 2017, 16:48

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

180/1/03.01.2017 г.

НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЧОРБАДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Писмо №180/1/15.03.2016 г.

2

181/1/03.01.2017 г.

СТОЙКА БОНЕВА ЧОРБАДЖИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Писмо №181/1/15.03.2016 г.

3

ФП11_14-12-1/03.01.2017 г.

"А ГРУП" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-12-1; ФП11_14-12.1-1; ФП11_14-12.2-1; ФП11_14-12.3-1/01.04.2016 г.

4

ФП11_14-31-1/03.01.2017 г.

"АРАБЕЛА ГЛАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-31-1; ФП11_14-31.1-1; ФП11_14-31.2-1/05.04.2016 г.

5

ФП11_14-79-1/03.01.2017 г.

ВАНЯ НИКОЛОВА ГОЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-79-1; ФП11_14-79.1-1; ФП11_14-79.2-1/08.04.2016 г.

6

ФП11_14-134-1/03.01.2017 г.

ДИМЧО БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-134-1; ФП11_14-134.1-1; ФП11_14-134.2-1; ФП11_14-134.3-1; ФП11_14-134.4-1/13.04.2016 г.

7

ФП11_14-211-1/03.01.2017 г.

ИРЕНА КРЪСТЕВА АРИСТОТЕЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-211-1/25.04.2016 г.

8

ФП11_14-320-1/03.01.2017 г.

"ПЛАТИНИУМ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-320-1; ФП11_14-320.1-1; ФП11_14-320.2-1; ФП11_14-320.3-1; ФП11_14-320.4-1/02.06.2016 г.

9

ФП11_14-357-1/03.01.2017 г.

СВЕТОСЛАВА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-357-1/03.06.2016 г.

10

ФП11_14-397-1/03.01.2017 г.

СТОЯН МИХАЛЕВ ГОЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП11_14-397-1; ФП11_14-397.1-1; ФП11_14-397.2-1/08.06.2016 г.

11

ФП6145-1/03.01.2017 г.

МАРИЯ КИРОВА ЯНЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП6145-1/14.07.2016 г.

12

94-01-3807/03.01.2017 г.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №94-01-3807; 94-01-3807/1; 94-01-3807/2/12.09.2016 г.

13

ФП54149-1/03.01.2017 г.

"ФИА БГ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП54149-1; ФП54150-1; ФП54151-1; ФП54152-1/02.12.2016 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.01.2017 г. до - 17.01.2017 г.


свали като pdf разглеждания: 745 последна промяна: 16:48:51, 03 януари 2017