Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 04 януари 2017
Валидно до: сряда, 18 януари 2017, 16:11

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

 

ГЧ11_14/1/129-1/ 4.1.2017г.

МАРИО ЖИВКОВ КОВАЧЕВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14/1/129-1/28.7.2016г.

2

ГЧ11_14/1/190-1/ 4.1.2017г.

СОНЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ11_14/1/190-1/10.8.2016г.

3

ГЧ11_14/2/146-1/ 4.1.2017г.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ТЕПИКИНА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ11_14/2/146-1/7.10.2016г.

4

ГЧ11_14/2/181-1/ 4.1.2017г.

ИВАНКА КРАЛЕВА ИВАНОВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ11_14/2/181-1/11.10.2016г.

5

ГЧ56427-1/ 4.1.2017г.

СИМЕОН КИРОВ АРАБАДЖИЕВ

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ56427-1/22.12.2016г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 4.1.2017г. до 18.01.2017 г.


свали като pdf разглеждания: 650 последна промяна: 16:13:08, 04 януари 2017