Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 05 януари 2017
Валидно до: четвъртък, 19 януари 2017, 15:24

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ11_14/1/ - 7 / 05.01.2017 г.

ЕЛИТ ПЛАСТ И КО

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 7 / 30.09.2016 г. 

2.

ГЯ11_14/1/ - 7 / 05.01.2017 г.

НИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.244 - 1 / 27.10.2016 г. 

3.

ГЯ11_14/1/.252.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ПЕНЧО ЮЛИЕВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.2 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.3 - 1;АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.4 -1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.5 -1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.252.6 - 1 от 27.10.2016 г.

4.

ГЯ11_14/1/ - 240 / 05.01.2017 г.

ЗОРКА МАРИНОВА ПЕТКОВА

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 240 / 04.07.2016 г. 

5.

ГЯ11_14/1/.271.1-1 / 05.01.2017 г.

РОСИЦА ДИМИТРОВА КОСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.271.1-1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.271.2-1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.271.3-1 от 24.10.2016 г.

6.

         ГЯ11_14/1/.115.1-1 / 05.01.2017 г.

ДИМИТЪР СОТИРОВ ХРИСТОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.115.1-1 и АУЗ № ГЯ11_14/1/.115.2-1 от 29.09.2016 г.

7.

ГЯ11_14/1/.263.1 - 1 / 05.01.2017 г.

РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.263.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.263.2 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.263.3 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.263.4 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.263.5 - 1 от 24.10.2016 г. 

8.

ГЯ11_14/1/ - 54 / 05.01.2017 г.

РАШЕМ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 54 / 24.10.2016 г. 

9.

ГЯ11_14/1/ - 248 / 05.01.2017 г.

ИВАНКА ПАВЛОВА БОЯДЖИЕВА

 

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 248 / 06.10.2016 г. 

10.

ГЯ100_149/2011 - 208 / 05.01.2017 г.

ИВИДА ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ100_149/2011 - 208 / 19.02.2016 г. 

11.

ГЯ11_14.153.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ТОДОР ВАСИЛЕВ НОНЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.153.1 - 1 и АУЗ № ГЯ11_14.153.2 - 1  / 09.06.2016 г.

12.

ГЯ11_14/1/ - 77 / 05.01.2017 г.

АТАНАС СОТИРОВ СОТИРОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 77 / 25.08.2016 г. 

13.

ГЯ11_14.25.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.25.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14.25.2 - 1; АУЗ № ГЯ11_14.25.3 - 1; АУЗ № ГЯ11_14.25.4 - 1  / 17.05.2016 г.

14.

ГЯ11_14/1/.148.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ЗЛАТКО ДИМОВ ЗОТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.148.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.148.2 - 1  / 04.10.2016 г.

15.

ГЯ11_14/1/ - 132 / 05.01.2017 г.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 132 / 29.08.2016 г. 

16.

ГЯ11_14.144 - 1 / 05.01.2017 г.

СТЕФКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

*********

АУЗ № ГЯ11_14.144 - 1 / 09.06.2016 г. 

17.

ГЯ11_14/1/ - 135 / 05.01.2017 г.

ЕВТИМ ПЕТКОВ УЗУНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 135 / 30.09.2016 г. 

18.

ГЯ11_14.167.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ЮЛИЯН ДИМОВ ДИМОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.167.1 - 1 и ГЯ11_14.167.2 - 1 / 13.06.2016 г. 

19.

ГЯ11_14.160.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ФИШТ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.160.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14.160.2 - 1  и АУЗ № ГЯ11_14.160.3 - 1  / 11.05.2016 г.

20.

ГЯ11_14 - 144 / 05.01.2017 г.

ЗВЕЗДОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОЛОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14 - 144  / 26.05.2016 г. 

21.

ГЯ11_14/1/ - 101 / 05.01.2017 г.

ПАДРАЙК ФРАНСИС МАК ГИВНЕЙ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 101 / 17.10.2016 г. 

22.

ГЯ11_14/1/.56.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ОВЧАРОВА

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.56.1 - 1 и АУЗ № ГЯ11_14/1/.56.2 - 1 / 12.09.2016 г.

23.

ГЯ11_14/1/.82.1 - 1 / 05.01.2017 г.

ГЕОРГИ ТАШЕВ КЪНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/.82.1 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.82.2 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.82.3 - 1; АУЗ № ГЯ11_14/1/.82.3 - 1;АУЗ № ГЯ11_14/1/.56.4 - 1 / 12.09.2016 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.01.2017 г. до 19.01.2017 г.


свали като pdf разглеждания: 1031 последна промяна: 15:26:09, 05 януари 2017