Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 05 януари 2017
Валидно до: петък, 20 януари 2017, 16:36

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

ИП11­_14/1-499-1/05.01.2017г.    

НЕЛИ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

АУЗД № ИП11­_14/1-499-1/19.10.2016  г

 

 

ИП11_14/1/.451-1/05.01.2017г

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТРЪШЛИЕВА

АУЗД №  ИП11_14/1/.451-1/27.09.2016г.

 

 

ИП11_14/1/.268-1/05.01.2017г.    

ЕМИЛ  ТОНЕВ  ДИМОВ

АУЗД№ ИП11_14/1/.268-1/13.09.2016г., ИП11_14/1/.268.1-1/13.09.2016г.   

 

 

ИП11_14/1/.538-1/05.01.2017г.         

ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ДОЙЧЕВА

АУЗД№ ИП11_14/1/.538 - 1/24.10.2016г., ИП11_14/1/.538.1 - 1/24.10.2016г.          

 

 

ИП11_14/1/179-1/05.01.2017г.    

 

ДЕСИСЛАВА БОНЕВА ЗЛАТЕВА - ТОДОРОВА

 

АУЗД № ИП11_14/1/179-1/30.08.2016г.

 

 

ИП11_14/1/.592-1/05.01.2017г.    

САЛИХ   ШАХИН

АУЗД№ ИП11_14/1/.592-1/01.11.2016 г

 

 

ИП11_14/1/603-1/05.01.2017г.    

 

СЕВИНЧ  АХМЕД  ШАХИН

АУЗД№

ИП11_14/1/603-1/01.11.2016 г.

 

 

ИП11_14-491-1/05.01.2017г.    

НАДЕЖДА  ИВАНОВА  ПЕТКОВА

АУЗД№ ИП11_14/1/-491-1/19.10.2016г.

 

 

ИП11_14/1/.391/05.01.2017г.    

КОСТАДИН  СТАНКОВ  КОТАКОВ

 

АУЗД№ ИП11_14/1/.391.2-1/20.09.2016 г., ИП11_14/1/.391.1-1/20.09.2016 г., ИП11_14/1/.391-1/20.09.2016 г

 

 

ИП11_14-48-1/05.01.2017г.    

 

АТАНАС  ПЕТРОВ  БОЖКОВ

 

АУЗД№ ИП11_14-48/14.07.2016г,

 

 

ИП11_14/1/.2011.14.1-1/05.01.2017г.    

АРМСТРОНГ ГЛОБЪЛ  ЕООД

АУЗД№ ИП50/2011.14.1/01.12.2016 г., ИП50/2011.14/01.12.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/.467-1/18.10.2016г.    

 

МИГЛЕНА ЗЛАТКОВА  ЯНАКИЕВА

АУЗД№ ИП11_14/1/.467-1/18.10.2016г.

 

 

ИП11_14/1/.619-1/05.01.2017г.    

 

СПИРИТ  ДВ

 

АУЗД№ ИП11_14./1/.619-1/01.11.2016 г., ИП11_14./1/.619.1-1/01.11.2016 г.,

 

 

ИП11_199/1/.2012-138/05.01.2017г.    

 

ЕВДОКИЯ МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

АУЗД№ ИП1_199/2012-138/30.03.2016 г.ИП11_14./1/.248-1/08.09.2016 г.

 

 

ИП11_14-94-1/05.01.2017г.    

ФРИ 

АУЗД№ ИП11_14-94-1/21.04.2016 г., ИП11_14.94.1-1/21.04.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/.43-1/05.01.2017г.    

 

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

АУЗД№ ИП11_14./1/.43-1/14.07.2016 г., ИП11_14./1/.43.1-1/14.07.2016 г., ИП11_14./1/.43.2-1/14.07.2016 г

 

 

ИП11_14/1/445/05.01.2017г.    

МАРИЯ   ВЯЧИСЛАВОВА  МИТКОВА

 

АУЗД№ ИП11_14/1/.445.1-1/27.09.2016 г., ИП11_14/1/.445-1/27.09.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/535.1-1/05.01.2017г.    

 

ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ

АУЗД№ ИП11_14/1/535.1-1/24.10.2016 г., ИП11_14/1/535-1/24.10.2016 г.

 

 

ИП50/2011.177.1-1/05.01.2017г.    

ОНТАЙМ ДИСТРИБЮШЪН ЕНД ЛОДЖИСТИК  ЕООД

АУЗД№ ИП50/2011.177.1-1/19.12.2016 г., ИП50/2011.177.-1/19.12.2016 г..

 

 

ИП50/2011.252.2/05.01.2017г.    

 

ТОНЧО  ГРОЗДЕВ  ТОНЧЕВ

 

АУЗД№ ИП50/2011.225.2-1/21.12.2016 г., ИП50/2011.225.1-1/21.12.2016 г., ИП50/2011.225-1/21.12.2016 г.

 

 

ИП54344-1/05.01.2017г.    

ЖИВКА НАЙДЕНОВА БУЗУКОВА

АУЗД№ ИП54344-1/05.12.2016 г., ИП54345-1/05.12.2016 г.,

 

 

ИП50/2011.174.2-1/05.01.2017г.    

НИНА БОРИСОВА  ИЛИЕВА

 

АУЗД№ ИП50/2011.174.2-1/16.12.2016 г., ИП50/2011.174.1-1/16.12.2016 г., ИП50/2011.174-1/16.12.2016 г.

 

 

ИП11­_14/1/.154-1/05.01.2017г.    

 

ГИНКА  НИКОЛОВА  ЙОРДАНОВА

 

АУЗД№ ИП11_14/1/.154-1/29.08.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/.456-1/05.01.2017г.    

МАРИЯ   ТОДОРОВА ГРУДОВА

АУЗД№ ИП11_14/1/.456-1/27.09.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/.137-1/05.01.2017г.    

 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТОЕВ

АУЗД№ ИП11_14/1/.137-1/25.08.2016г.

 

 

ИП11_14/1/174-1/05.01.2017г.    

 

ДЕЛИШЪШ ХОД АНД ФРЕШ

АУЗД№ ИП11_14/1/.174.1-1/30.08.2016 г., ИП11_14/1/.174-1/30.08.2016 г.

 

 

ИП11_14/1/.740.3-1/05.01.2017г.    

ЯВОР ГЕНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

АУЗД№ ИП11_14/1/.740.3-1/21.11.2016г., ИП11_14/1/.740.2-1/21.11.2016г., ИП11_14/1/.740.1-1/21.11.2016г., ИП11_14/1/.740-1/21.11.2016г.

 

 

ИП50/2011.150-1/05.01.2017г.    

 

ЛОРЪЛ   ООД

 

АУЗД№ ИП50/2011.150-1/14.12.2016 г..

 

 

ИП1_199/2012-39/05.01.2017г.    

 

ДСЛ   СЕКЮРИТЕ  ЕООД

 

АУЗД№ ИП1_199Б2012-39/30.03.2016г.,

 

 

ИП11_14/1/.460-1/05.01.2017г.    

 

МАРШЪЛС КЕНАЛ КЛЪБ

АУЗД№ ИП11_14/1/.460/27.09.2016 г..

 

 

ИП11_14/1/.196.1-1/05.01.2017г.    

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КЪНЕВА

АУЗД№ ИП11_14/1/.196.1-1/31.08.2016г., ИП11_14/1/.196.1-1/31.08.2016г.,

 

 

ИП1_199/2012-224/05.01.2017г.    

ЕМИЛ ИВАНОВ МАРКОВ

АУЗД№ ИП1І_199/2012-224/30.03.2016 г..

 

 

ИП11_14/1/112-1/05.01.2017г.    

ВИАСТРОЙ  БУРГАС  АД

 

АУЗД№ ИП11_14/1/.112.1-1/23.08.2016г., ИП11_14/1/.112.2-1/23.08.2016г, ИП11_14/1/.112-1/23.08.2016г

 

 

ИП11_14/1/ 172.4-1/05.01.2017г.    

 

ДАРИНА ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА

АУЗД№ ИП1І_14/1/.172.4-1/30.03.2016 г.., ИП1І_14/1/.172.3-1/30.03.2016 г.. ИП1І_14/1/.172.2-1/30.03.2016 г.. ИП1І_14/1/.172.1-1/30.03.2016 г.. ИП1І_14/1/.172-1/30.03.2016 г..

 

 

ИП50/2011.95-1/05.01.2017г.    

 

ЕВРОСТРОЙ  2004

АУЗД№ ИП50/2011.95-1//30.03.2016 г.., ИП50/2011.95.1-1//30.03.2016 г.. ИП50/2011.95.2-1//30.03.2016 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  05.01.2017 г. до 20.01.2017 г.


свали като pdf разглеждания: 789 последна промяна: 16:37:36, 06 януари 2017