Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: понеделник, 09 януари 2017
Валидно до: понеделник, 09 януари 2017, 10:00

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ II в кв.113 по плана на кв. Черно море, гр. Бургас".


свали като pdf разглеждания: 561 последна промяна: 10:01:28, 09 януари 2017