Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 10 януари 2017
Валидно до: вторник, 24 януари 2017, 16:47

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата

на съобщение

Име  на задълженото лице

Булстат /

 ЕГН

Вид  на задълже-нието

Вид  на документа

1

 

АУЗД261/ 10.1.2017г.

ЗЛАТКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗД №

АУ000261/13.1.2016г.

2

ГЧ11_14-24/ 10.1.2017г.

ВИА КОНСУЛТ ЕООД

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14-24/8.4.2016г.

3

ГЧ11_14-169-1/ 10.1.2017г.

НИКОЛА НИКОЛОВ ДОБРЕВ

*********

ДНИ,

ТБО,

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14-169-1/10.5.2016г.,

ГЧ11_14-169.1-1/10.5.2016г.,

ГЧ11_14-169.2-1/10.5.2016г.,

ГЧ11_14-169.3-1/10.5.2016г.,

ГЧ11_14-169.4-1/10.5.2016г.,

ГЧ11_14-169.5-1/10.5.2016г.

4

ГЧ11_14-218-1/ 10.1.2017г.

СЛАВЧО КРАЛЕВ ИВАНОВ

*********

ДНИ,

ТБО,

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14-218-1/15.5.2016г.,

ГЧ11_14-218.1-1/15.5.2016г.,

ГЧ11_14-218.2-1/15.5.2016г.,

ГЧ11_14-218.3-1/15.5.2016г.

5

ГЧ11_14-264-1/ 10.1.2017г.

ХРИСТИНА КОЛЕВА ПЕНЕВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ11_14-264-1/27.5.2016г.

6

ГЧ11_14/1-044-1/ 10.1.2017г.

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14/1-044-1/15.7.2016г.

7

ГЧ11_14/2/049-1/ 10.1.2017г.

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14/2/049-1/30.8.2016г.

8

ГЧ11_14/1/211-1/ 10.1.2017г.

ТЕМЕЛКО СТОЙКОВ ГАДЖЕВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14/1/211-1/15.8.2016г.

9

ГЧ11_14/2/073-1/ 10.1.2017г.

ГАНКА КУМАНОВА ПЕТРОВА

*********

ДНИ,

ТБО

АУЗ №

ГЧ11_14/2/073-1/31.8.2016г.

10

ГЧ11_14/2/178-1/ 10.1.2017г.

ИВАН СТАНКОВ ХРИСТОВ

*********

ДПС

АУЗ №

ГЧ11_14/2/178-1/11.10.2016г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 10.1.2017г. до 24.1.2017 г.

 


свали като pdf разглеждания: 493 последна промяна: 16:49:40, 11 януари 2017