Издадено е разрешение за строеж за зала за игрални автомати-преустройство на името на „Монако 2008" ООД съгласно одобрени проекти

Издадено е разрешение за строеж за зала за игрални автомати-преустройство на името на „Монако 2008" ООД съгласно одобрени проекти

Публикувано на: сряда, 11 февруари 2009
Валидно до: сряда, 25 февруари 2009, 09:03

До собствениците
Адрес: гр.Бургас, в бл. 393, к-с "М.Рудник" кв. 130. УГ1И III

Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. I, ЗУТ . че е издадено разрешение за строеж № В-10/ 09.02.09 г. за Зала за игрални автомати-преустройство на съществуващо ЗОХ кафе-аперитив в жилищна група с търговска част в кв. 130 УПИ III 43 на името на "Монако 2008" ООД съгласно одобрени проекти.
На основание чл. 149, ал. 3. ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 


свали като pdf разглеждания: 5451 последна промяна: 09:03:30, 11 февруари 2009