Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Публикувано на: сряда, 18 февруари 2009
Валидно до: сряда, 18 февруари 2009, 10:34

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява АЛБЕНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент със застроена площ от 63.05 кв. м, находящ се в гр. Бургас, к-с "Славейков” бл.16, вх.3, ет.7, ап.десен на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, поради отпадане на условията за настаняване в общинско жилище.

В 2-дневен срок Албена Христова Ангелова може да получи  писмото в ОП "Общински имоти” при Община Бургас – ул. "Шейново” №24, където и да представи писмени доказателства, становище, възражения, искания и др.

 

 

ИНЖ. МИЛКА ДИНЕВА

Директор на ОП "Общински имоти”

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 4329 последна промяна: 10:34:36, 18 февруари 2009