Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Публикувано на: сряда, 18 февруари 2009
Валидно до: сряда, 18 февруари 2009, 10:36

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява АНДРЕЙ ПЕТКОВ ИВАНОВ, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост и §4 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища за изземване на имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент със застроена площ от 65.45 кв. м, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков” бл.34, вх.2, ет.8, ап.22, който същият държи без основание.

            В 2-дневен срок Андрей Петков Иванов може да получи  писмото в ОП "Общински имоти” при Община Бургас – ул. "Шейново” №24, където и да представи писмени доказателства, становище, възражения, искания и др.

 

 

ИНЖ. МИЛКА ДИНЕВА

Директор на ОП "Общински имоти”

 


свали като pdf разглеждания: 3826 последна промяна: 10:36:19, 18 февруари 2009