Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 21 октомври 2013
Валидно до: петък, 08 ноември 2013, 16:39

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

9668/21.10.2013г.    

ЗДРАВКО АТАНАСОВ ДОНЕВ

 

ДНИ

ТБО

АУЗД № №9668,9668.1/07.10.2013  г

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  21.10.2013 г. до 08.11.2013 г.


свали като pdf разглеждания: 998 последна промяна: 16:40:39, 09 март 2017