Съобщение до Станимир Петков Петков за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Съобщение до Станимир Петков Петков за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

Публикувано на: сряда, 29 ноември 2017
Валидно до: вторник, 05 декември 2017, 11:12

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява СТАНИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имота с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 (три)-дневен срок от публикуване на това съобщение Станимир Петков Петков може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: община Бургас, дирекция "Гражданска регистрация на населението",  гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.


свали като pdf разглеждания: 2941 последна промяна: 11:13:21, 29 ноември 2017