Съобщение до Стоян Митев одобрена оценка на недвижим имот

Съобщение до Стоян Митев одобрена оценка на недвижим имот

Публикувано на: петък, 09 февруари 2018
Валидно до: петък, 09 февруари 2018, 16:24

ДО
СТОЯН ДИМИТРОВ МИТЕВ
Ж.К.ХАЛЕ, БЛ. 5, ВХ.Г, ЕТ.5, АП.78
ГР. ЯМБОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед № 3624/22.12.2017г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 76/1076 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№503.378 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 1", землище кв. Банево, съответстващ на поземлен имот с ид. 07079.706.378 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 1076 кв. НПИ №503.378 попада изцяло върху бивша нива №19 по помощен план към ПНИ на с.о. "Острица 1", землище кв. Банево, записана на наследници на Гешо Митев Иванов.

В качеството Ви на наследник на Гешо Митев Иванов, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26,  в срок до 23.02.2018 г.

 

За допълнителна информация: тел.056/907-222- И. Дичева.


свали като pdf разглеждания: 668 последна промяна: 16:25:04, 09 февруари 2018